เพิ่มลงตะกร้าเรียบร้อย ไม่สามารถเพิ่มลงตะกร้าได้
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ทำไมไวน์ห้ามโดนแดด ?

ทำไมไวน์ห้ามโดนแดด ?

วิธีการเก็บรักษาไวน์แดง ตอนที่ 4

ทำไมไวน์ห้ามโดนแดด ?

การที่น้ำไวน์ได้สัมผัส UV จากแสงแดดที่ทำให้เกิดความร้อนจนไป

เร่งกระบวนการหมักบ่มของไวน์นั้นทำงานเร็วขึ้น 

รสชาติของไวน์จะแปลกไปจากที่ควรจะเป็นคนจึงนิยมสร้าง Wine Cellar ไว้ใต้ดิน

หรือเก็บไวน์ไว้ในห้องทึบแสงรวมถึงการทำขวดไวน์แดงเป็นสีเขียวเพื่อป้องกันแสงจากภายนอกนั่นเอง